988631_10201376804161630_1951822353_n

DəmirBank Marketinq department direktorunun müsahibəsi

Banknews “DəmirBank” Marketinq department direktoru Anar Bayramovun APA Economics-ə verdiyi müsahibəni təqdim edir.

– Məlum olduğu kimi, “DəmirBank” Mərkəzi Bank tərəfindən iki nominasiya üzrə birinci yerə layiq görülüb. Bu barədə ətraflı məlumat verməyinizi xahiş edirəm.

– Bəli, Azərbaycan Mərkəzi Bankının dəyərləndirməsinə əsasən “DəmirBank” 2015-ci ildə təmassız kartlar ilə POS-terminal vasitəsilə aparılan ölkədaxili ödənişlərin ümumi sayına görə “Təmassız ödəniş kartları üzrə lider bank” nominasiyası üzrə birinci yerə layiq görülmüşdür. Həmçinin Bank geniş təmassız POS-terminal şəbəkəsinə malik olduğundan “Təmassız POS-terminal infrastrukturu üzrə lider bank” nominasiyası üzrə də birinci yeri tutmuşdur. Biz texnoloji yeniliklərin tətbiqinin əhəmiyyətini başa düşürük və bunun üçün lazım olan resursları ayırmağa çalışırıq. Təmassız kartlarla alış-veriş etmək daha rahatdır, ödəniş zamanı əlavə kod yığmağa ehtiyac olmadığından və sadəcə kartı POS-terminal yaxınlaşdırmaq kifayət etdiyindən müştəri daha az vaxt sərf edir. Düşünürük ki, təmassız texnologiyaların bütün üstünlüklərini nəzərə alaraq yaxın gələcəkdə tək Bank sektorunda yox, bir çox sahələrdə geniş istifadə ediləcək.

– Bilirik ki, “DəmirBank” Azərbaycanın plastik kartlar bazarında təmassız kartları istifadəyə verən ilk banklardan biridir. Qısa zamanda bu uğuru necə əldə etmisiniz?

– İlk növbədə qeyd etmək istərdim ki, “DəmirBank” hər zaman plastik kart biznesi üzrə ön sıralarda olmuşdur və ölkədə kart emissiya edən ilk banklardan biridir. Nağdsız ödənişlərin “DəmirBank” üçün prioritet istiqamətlərdən biri olduğundan, tərəfimizdən təmassız kartların inkişafına çox böyük önəm verilir və bu sahənin inkişafı üçün tələb olunan proqram təminatının və POS-terminal infrastrukturunun yaradılmasına böyük həcmdə investisiyalar qoyulmuşdur. Nəticədə, 2015-ci ilin 3-cü rübündə təmassız kartlar layihəsini reallaşdıraraq qeyd olunan kartları ilkin olaraq yalnız əmək haqqı layihələri çərçivəsində müştərilərə təqdim etmişik. Eyni zamanda, təmassız ödəniş kart əməliyyatların rahatlığını təmin etmək məqsədilə bir sıra ticarət nöqtələrində müvafiq POS-terminallar quraşdırılmışdır. Gözlədiyimiz kimi, layihə müştərilər tərəfindən böyük maraqla qarşılandı. Qısa zamanda təmassız kartlar kütləvi şəkildə bütün müştərilərimizə təklif olunacaq.

– Belə başa düşdüm ki, plastik kartlar istiqamətində Dəmirbank-dan başqa yeniliklər də gözlənilir…

– Tamamilə doğrudur. Nağdsız ödənişlərin inkişafı üçün cari bank sistemində bir sıra köklü yeniliklər həyata keçirilmişdir və hazırda yeni plastik kart proqram təminatına keçid işləri yekunlaşır. Bunun nəticəsində müştərilərə bir sıra yeni, innovativ bank məhsulları təqdim olunacaq. Həmçinin, Bank plastik kartların funksionallığının artırılması (sistemli şəkildə taksit proqramının təminatı, bonus sisteminin tətbiqi, kredit kartlarının idarə edilməsi və s.) və müştərilərə daha sürətli, çevik xidmət göstərilməsi imkanını əldə edəcəkdir. Eyni zamanda yeni proqrama keçid imkan verəcək ki, bir çox kart əməliyyatları (kart məhsullarının yaradılması, çap edilməsi və s.) Bank tərəfindən 3-cü tərəf təşkilatın vasitəçiliyi olmadan idarə edilsin. Qısa zamanda böyük funksionallığı ilə seçilən istifadəyə verəcəyimiz yeni internet və “mobile banking” xidmətləri vasitəsilə də müştərilərimiz Banka yaxınlaşmadan bir çox əməliyyatları həyata keçirə biləcəklər. Bu yeniliklər sadəcə plastik kartlara aid olmayacaq və demək olar ki, əksər bank xidmət və məhsullarını əhatə edəcək.

– Bəs ümumilikdə “DəmirBank”ın gələcək strateji planları haqda nə deyə bilərsiniz?

– “DəmirBank” öz inkişaf strategiyasını həm artıq öz effektliyini təsdiqləmiş yanaşmalar üzərindən, həm də yenilərini nəzərdən keçirərək qurur. Biz başa düşürük ki, yalnız texnoloji yeniliklərin tətbiqi kifayət deyil. Bank üçün əsas əhəmiyyəti müştəridə banka qarşı inamın yaradılması və bu inamın qorunub saxlanılmasıdır. Texnoloji yeniliklər isə bu əsas hədəfimizə aparan yolun yalnız ilk addımlarıdır.

Planlarımızı bazarda yaranmış yeni situasiyaya uyğunlaşdırmışıq. Yeni situasiyada dayanıqlı və təcrübəli bank olaraq xeyli üstünlüklərimiz var. Növbəti aylarda müştərilərimizi bir sıra ciddi yeniliklərlə sevindirəcəyik. Söhbət həm yeni məhsul və xidmətlərin yaradılmasından, həm də müştəri xidmətində köklü keyfiyyət dəyişikliklərinin edilməsindən gedir. Ən əsası isə bütün bu böyük həcmdə işin öhdəsindən uğurla gələ biləcək peşəkar kollektivimiz var.

Интервью с директором департамента Маркетинга ОАО «DəmirBank».

«DəmirBank»: Технологические новшества – это лишь первый шаг к нашей основной цели.

– Анар муаллим, по нашим данным «DəmirBank» Центральным Банком Азербайджанской Руспублики было присвоено первое место в двух номинациях. Можете предоставить более подробную информацию?

– Абсолютно верно, согласно итоговому отчету Центрального Банка Азербайджанской Республики по общему количеству платежей бесконтактными картами через POS-терминалы в стране за 2015 год, «DəmirBank» было присвоено первое место в номинации «Банк-лидер по бесконтактным картам». Кроме того, «DəmirBank» также занял первое место в номинации «Банк-лидер по инфраструктуре бесконтактных POS – терминалов» в связи с тем, обладает развитой сетью бесконтактных POS – терминалов. Мы осознаем важность технологических инноваций и стараемся выделять необходимое количесво ресурсов на их внедрение. Клиенты могут с легкостью совершать покупки бесконтактными картами, без затраты дополнительного времени, так как при оплате нужно просто поднести карту к POS – терминалу и нет необходимости вводить код. Мы также считаем , что бесконтактные технологии в связи с их большими преимуществами будут широко использоваться не только в банковском секторе, но и во многих других сферах.

– «DəmirBank» один из первых банков на рынке пластиковых карт Азербайджана предоставил для пользования бесконтактные карты. Как вы добились такого успеха в такие краткие сроки?

-В первую очередь, я бы хотел отметить тот факт, что что «DəmirBank» всегда занимал первые ряды в бизнесе пластиковых карт и одним из первых банков страны начал осуществлять эмиссию карт. Безналичные оплаты одно из приоритетных направлений «DəmirBank» и, вследствие этого, уделяется большое внимание на развитие сферы бесконтактных карт. В частности, были выделены в большом объеме инвестиции на внедрение необходимого програмного обеспечения и создание соответствующей инфраструктуры POS – терминалов. В результате, в 3-м квартале 2015-ого года «DəmirBank», реализовав проект по бесконтактным картам, первоначально представил их для пользования своим клиентам в рамках зарплатных проектов. В тоже время, для обеспечения удобства использования бесконтактных карт, в ряде торговых центров были установлены соответствующие POS – терминалы.  Как и ожидалось, проект был воспринят клиентами с большим интересом. Поэтому, в скором времени, бесконтактные карты – как продукт будут предложены массово всем нашим клиентам.

 –Насколько я понял, в секторе пластиковых карт от «DəmirBank» ожидаются и другие новшества. Надеюсь, что не ошибаюсь.

-Вы абсолютно правы. Для развития безналичных платежей мы внесли некоторые коренные изменения в банковскую систему, и в данный момент завершается переход на новое программное обеспечение по пластиковым картам. В результате, нашим клиентам будет предоставлен ряд новых, инновативных банковских продуктов. В то же время, «DəmirBank»получит возможность более оперативного предоставления услуг своим клиентам и увеличить функциональность (системное обеспечение такситных возможностей пластиковых карт, внедрение бонусной системы, более эффективное управление кредитными картами и прочее) пластиковых карт Банка.  Помимо этого, переход на новое програмное обеспечение позволит Банку выполнять многие операции (создание карточного продукта, печать продукта и т.д.) без привлечения услуг 3-ей стороны.В скором времени будут предоставлены услуги интернет и мобильного банкинга, отличающегося широкой функциональностью. Тем самым, наши клиенты смогут осуществлять  многие банковские операции не посещая филиалы Банка. Эти новшества затронут не только сферу пластиковых карт, но и коснутся большинства  банковских услуг.

-А что Вы можете сказать в целом о будущих стратегических планах «DəmirBank»?

-«DəmirBank» строит свою стратегию развития как на основе уже доказавших свою эффективность подходов, так и, учитывая новые. Мы понимаем, что исключительно внедрение технологических новшеств не является достаточным. Одной из основных целей «DəmirBank» является создание доверительного отношения с клиентами, а также поддержка этого доверия. Технологические новшества – это лишь первый шаг к нашей основной цели.Мы адаптировали наши планы, учитывая новую сложившуюся ситуацию на рынке. В новых условиях у нас, как у устойчивого Банка с большим опытом, много преимуществ. В течение следующих месяцев, мы обрадуем наших клиентов очередными новшествами. Речь идёт об изменениях в сфере создания новых продуктов и услуг, а также в коренном улучшении уровня обслуживания клиентов. И хочу отметить самое главное – большой коллектив«DəmirBank» с успехом справится с любым объемом работ.

 – Благодарим за то, что уделили время и ответили на вопросы.

-И вам спасибо.
Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir