VTB_Bank_Logo_Albom_110712

Bank VTB-ın depozit portfeli 24% artıb

1 oktyabr 2016-ci il tarixinə bank VTB (Azərbaycan)-ın depozit portfeli ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 24% artıb. Bu müddət ərzində əhalinin manat əmanətlərinin artımı 34,1%, fiziki şəxslərin milli valyutada olan müddətli əmanətlərinin artımı isə 33,7% təşkil edib.

Hesabat dövründə bankın kredit portfeli 7% artıb və cari ilin 1 oktyabr tarixinə 363,5 mln manat təşkil edib ki, bu vəsaitlərin 60%-i kiçik və orta sahibkarlığa ayrılan kreditlərin payına düşüb. Ötən dövr ərzində milli valyutanın dollara nisbətdə ucuzlaşması iqtisadiyyatın real sektorunda fəaliyyət göstərənlərin və fərdi şəxslərin kredit borclarını ödəmə qabiliyyətinə təsir etmişdir. Müştərilərinə dəstək olmaq və onların kredit yükünü azaltmaq məqsədilə bank, güzəştli  restrukturizasiya proqramının tətbiqinə başlamış və proqram çərçivəsində hazırda kredit müddətinin uzadılması, ödəniş şərtlərinə yenidən baxılması, ödəniş qrafikinin dəyişdirilməsi və faiz dərəcəsində əhəmiyyətli endirimlərin edilməsi kimi güzəştlər təklif olunur.

Tədbirlər kompleksinin tətbiqində bank əsas səhmdarı olan VTB-dən daim dəstək alır. Belə ki, bu il VTB törəmə bankı olan bank VTB (Azərbaycan)-ınkapitalına xüsusi strukturlaşmış depozit şəklində 110 mln manatdan çox vəsait yatırıb.

Hazırda bankda depozit portfelinin sabit artımı müşahidə olunur ki, bu da əhalinin banka yüksək etibarının nəticəsidir. Bundan başqa, bankın əsas göstəricilərindən olan aktivləri də bir il ərzində 17% artaraq bu ilin 1 oktyabr tarixinə 431,9 mln manat təşkil etmişdir. Bankın məcmu kapitalı Mərkəzi Bankın kommersiya baklarının kapitalının həcminə dair tələblərinə tam cavab verir.

BeynəlxalqVTB maliyyə qrupunun bir hissəsi olaraq, bank VTB (Azərbaycan) ölkədə qabaqcıl texnoloji bank olmağı qarşısına məqsəd qoyub. Bunun üçün artıq innovativ internet-bankinq xidməti tətbiq olunub və mobil-bankinqin fəaliyyəti üçün iş aparılır. Biznesi Rusiya bazarı və əksinə Rusiyadan Azərbaycana istiqamətlənən sahibkarlar üçün əsas bank olmaq məqsədi iləVTB (Azərbaycan)  bundan sonra da korporativ biznesin inkişafına dəstəyi gücləndirəcək.

Депозитный портфель ВТБ (Азербайджан) вырос на 24%

На 1 октября 2016 года депозитный портфель банка ВТБ (Азербайджан) вырос на 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом рост манатных вкладов населения за этот период составил 34,1%, а срочных сбережений физических лиц в национальной валюте – 33,7%.

За отчетный период кредитный портфель банка увеличился на 7% и на 1 октября текущего года составил 363,5 млн манатов, из которых 60% пришлась на долю малого и среднего бизнеса.За истекший период банк столкнулся с понижением кредитоспособности клиентов после изменения курса национальной валюты по отношению к доллару США, что стало вызовом как для реального сектора экономики, так и для частных лиц страны. Для поддержки своих клиентов в нелегкое для них время и уменьшения кредитной нагрузки банк внедрил льготную программу реструктуризации долгов, которая подразумевает пересмотр условий выплат, продление срока, изменения графика и значительные скидки в процентной ставке кредита.

Во внедрении комплекса мер банк получает постоянную поддержку от главного акционера – ВТБ. Так, в этом году ВТБ осуществил дополнительные вливания в капитал банка ВТБ (Азербайджан) в объеме более 110 млн манатов, которые были выделены в форме специального структурного депозита.

На сегодня наблюдается стабильный рост депозитного портфеля банка, что является показателем устойчивости банка и высокого доверия населения к нему. Вырос такой ключевой показатель как объем активов. Так, на конец 3-го квартала активы банка составили 431,9 млн манатов, что на 17% превышает показатель за тот же период прошлого года. Совокупный капитал банка отвечает требованиям, установленным Центральным Банком относительно капитала коммерческих банков.

Будучи частью международной финансовой группы ВТБ, банк сегодня ставит задачу стать передовым технологичным банком Азербайджана. С этой целью уже внедрена инновационная услуга интернет-банкинга и ведется работа над внедрением мобильного банкинга. ВТБ (Азербайджан) и впредь будет усиливать акцент на развитие корпоративного бизнеса для того, чтобы стать основным банком для предпринимателей, чей бизнес направлен на российский рынок и наоборот.
Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir