azer_turk_bank_010616

“Azər Türk Bank”ın bayram təbriki – Video

Azər Türk Bank ölkəmizin və həmvətənlərimizin mənafeyi uğrunda bir olmaq, həmrəylik nümayiş etdirmək məqsədilə qarşıdan gələn 31 dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl bayramı münasibətilə xüsusi videoçarx hazırlamışdır. Sıx birliyi və vətənpərvərliyi ilə seçilən xalqımızı təbrik edən Bankın hazırladığı videoçarxda Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində fəaliyyət göstərən xidmət ofislərinin əməkdaşları iştirak edir.

Həmçinin, ölkəmiz üçün əlamətdar günlərdə bayraq aksiyasının keçirilməsi artıq Azər Türk Bankda xoş bir ənənədir. Bank Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə də həmvətənlərimizə bayram təbrikini ənənəvi tərzdə yetirir. Bankın Baş Ofisinin və bütün filial binalarının fasadları üzərində Azərbaycanın dövlət bayrağı asılmışdır.

Xatırlatmaq istəyirik ki, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü 1991-ci ilin 16 dekabrında ümumilli lider Heydər Əliyev tərəfindən elan edilmişdir. Milli-mənəvi dəyərlərə, ənənələrə sədaqət və qayğı ilə yanaşaraq bir daha xalqımızı qarşıdan gələn hər iki əlamətdar gün münasibətilə təbrik edir, daim ruh yüksəkliyi ilə qeyd edəcəyimiz bayramların olmasını arzulayırıq. Hər bir ailədə bayram sevincinin yaşanmasını, yeni ilin yeni uğularla bərabər gəlməsini təmənni edirik.

БАНКОВСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ПРАЗДНИКОМ

Azer Turk Bank подготовил специальный видеоролик в честь праздников 31 декабря –  Дня Солидарности Азербайджанцев всего мира и Нового Года с целью продемонстрировать солидарность, единство для интересов страны и сограждан.

В видеоролике, подготовленным Банком, поздравляющим наш народ, отличающийся своей сплочённостью и патриотизмом, участвуют сотрудники офисов обслуживания, осуществляющие деятельность в различных городах Азербайджана.

Также, проведение акций флага в знаменатильные для нашей страны дни превратилось в приятную традицию в Azer Turk Bank.

Банк поздравляет наших сограждан с Днём Солидарности Азербайджанцев всего мира в своём традиционном стиле. На всех фасадах филиалов, в том числе и головного офиса Банка были развешаны государственные флаги Азербайджана.

Хотим напомнить, что День Солидарности Азербайджанцев всего мира был обьявлен общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 16 декабря 1991-го года.

Будучи  верным и заботливым к традициям и национальным ценностям, ещё раз поздравляем наш народ с этими двумя знаменательными днями и желаем чтобы всегда были праздники, которые мы будем отмечать с большим воодушевлением!

Желаем, чтобы в каждой семье ощутилось счастье праздника и новый год принес с собой новые успехи.

BANK CONGRATULATION ON THE HOLIDAY

Azer Turk Bank has prepared the special video in honor of the holidays on December 31 – World Azerbaijanis` Solidarity Day and New Year in order to demonstrate solidarity and unity for interests of the country and citizens.

The staff of the offices of servicing, performing activities in various cities of Azerbaijan participates in the video,  prepared by the Bank congratulating our people that differs in the unity and patriotism.

Also, carrying out campaigns of a flag in the days, significant for our country, turned into a pleasant tradition in Azer Turk Bank.

The bank congratulates our fellow citizens on the World Azerbaijanis` Solidarity Day in the traditional style. On all facades of the branches including  the Bank’s head office were hung national flags of Azerbaijan.

We want to remind that the World Azerbaijanis` Solidarity Day was announced by the national leader Heydar Aliyev on December 16 the 1991st year.

Being faithful and careful to traditions and national values, once again we congratulate our people on these two significant days and we wish that there were always holidays which we will celebrate with great enthusiasm!

We hope that every family will feel the happiness of the holiday and a new year brought with itself new successes.
Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir