Ïå÷àòü

“Azər Türk Bank”dan ikinci mərhələyə start

Azər Türk Bank və ASAN Xidmətin birgə təşkilatçılığı ilə “ASAN Könüllüləri” Təşkilatının üzvləri üçün 1 aylıq təlimlərin ikinci mərhələsinə start verilib. Layihənin həyata keçirilməsində məqsəd “ASAN Könüllüləri” Təşkilatının iqtisadiyyat və maliyyə üzrə təhsil almış üzvlərinin ixtisasları üzrə praktik biliklərinin genişləndirilməsinə, onların fərdi və peşəkar inkişafına dəstək olmaqdır. Layihə çərçivəsində təşkil olunan təlimlər zamanı Azər Türk Bankın əməkdaşları könüllülərin iqtisadiyyat, maliyyə, marketinq, satış texnikləri, PR və bank sektoru ilə bağlı biliklərinin artırılmasına kömək göstərir, onları maraqlandıran sualları cavablandırırlar. Layihənin iştirakçısı olmuş könüllülərin təlimlərdə əldə etdikləri bilik və bacarıqlar onların şəxsi inkişafını təmin edəcək, gələcək fəaliyyətləri üçün stimul yaradacaq. Təlimlərin sonunda iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunacaq. Həmçinin təlimlərdə uğurlu nəticə göstərən könüllülər Azər Türk Bankda təcrübə keçmək imkanı qazanacaqlar. Bu da onların gələcək karyeraları üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təlimlərin müntəzəm şəkildə təşkil olunması nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, Azər Türk Bank Korporativ Sosial Məsuliyyət fəaliyyətinə uyğun olaraq mütəmadi şəkildə bu kimi layihələr həyata keçirir.

İqtisadiyyatın real sektoruna maliyyə dəstəyinin verilməsini özünün əsas missiyası kimi müəyyənləşdirmiş “Azər Türk Bank” ASC-nin səhmlərinin 75 faizi Azərbaycan dövlətinə məxsusdur. Bankın xidmət şəbəkəsi, məhsul və xidmətləri barədə daha ətraflı məlumatları www.azerturkbank.az saytından, Bankın sosial şəbəkələrdəki korporativ səhifələrindən, yaxud (012) 945 nömrəli Məlumat Mərkəzindən əldə etmək olar.

Старт второму этапу в Azər Türk Bank

Дан старт второму этапу тренингов, длительностью в 1 месяц, которые проводятся в сотрудничестве Azər Türk Bank и ASAN для членов Организации «Добровольцы ASAN». Целью претворения в жизнь данного проекта является  расширение практических знаний членов Организации «Добровольцы ASAN», получивших образование в области экономики и финансов, способствование их личностному и профессиональному развитию. Во время тренингов проводящихся в рамках данного проекта, сотрудники Azər Türk Bank оказывают помощь добровольцам для пополнения их знаний в сфере экономики, финансов,  маркетинга, техники продаж, PR и банковскому сектору, отвечают на интересующие их вопросы. Знания и умения приобретённые добровольцами принявшими участие на тренингах проекта обеспечат им личностное развитие и  сыграют роль стимула в их дальнейшей деятельности. По окончанию тренинга участникам будут предоставлены сертификаты. Более того, добровольцы, которые покажут успешные результаты, получат возможность пройти стажировку в Azər Türk Bank. Это будет играть важную роль для их будущей карьеры. Также предполагается периодическая организация таких тренингов. Следует указать, что Azər Türk Bank периодически претворяет в жизнь такие проекты, соответственно своей деятельности в направлении Копроративной Социальной Ответственности.

75% акций ОАО Azer Turk Bank, основной миссией которого является финансовая поддержка реальному сектору экономики, принадлежит правительству Азербайджана. С более подробной информацией о банке, точках обслуживания, продукции и услугах можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в Информационный центр Банка по номеру (012) 945.

The start to the second stage in Azər Türk Bank

The start is given to the second stage of trainings lasting 1 month, which are carried out in a cooperation of Azər Türk Bank and ASAN Service for  members  of  the “ASAN Volunteers” Organization. The purpose of implementation of this project is expansion of practical knowledge of members of  “ASAN Volunteers” Organization, who got an education in the field of economy and finance; contribution to their personal and professional development. During the trainings which are held within this project, the staff of Azər Türk Bank gives help to volunteers for replenishment of their knowledge in the sphere of economy, finance, marketing, sales technology, PR and the banking sector; answers the questions interesting them. Knowledge and abilities purchased by the volunteers who took part on trainings of the project will provide them personal development and will play an incentive role in their further activities. At the end of a training certificates will be provided to participants. Moreover, volunteers who will show successful results will have an opportunity to do an internship at Azər Türk Bank. It will play an important role in their future career. Also the periodic organization of such trainings is supposed. It is worth mentioning that Azər Türk Bank periodically realizes such projects, according to the activities in the direction of Corporate Social Responsibility.

Azer Turk Bank OJSC, which has identified financial support to the real sector of the economy as its main mission, by 75% is owned by the Government of Azerbaijan. More information about the Bank, its service network, products and services is available at www.azerturkbank.az, the Bank’s corporate pages at social networks or at (012) 945 Call Center.

 
Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir